שירי ילדים פורים - ומרדכי יצא מלפני המלך

ומרדכי יצא מלפני המלך


ומרדכי יצא מלפני המלך