מקבץ שירי ראש השנה

כל שירי ילדים בראש השנה


מקבץ שירי ילדים של ראש השנה, ראש השנה הזה חוגגים עם פצפצים שלחו לחברים שגם הם ישירו את שירי ראש השנה.


שירי ילדים, שירים לילדים, ראש השנה