חג לי - בונים סוכה

שיר לחג הסוכות


חג לי - בונים סוכה שיר לכבוד חג הסוכות.