דורה ובוטס פיקניק

דורה והחבר האהוב יוצאים לפיקניק.