דפי צביעה פורים - מרדכי

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב.