בן 10 - מלחמה אווירית

בן 10 נלחם באוויר בשביל להציל את כולנו.


בעזרת העכבר אתם יכולים לנווט ולהתחמק ממכשולים. בלחצן הימני בעכבר אתם יורים. עזרו לבן 10 במשחק מלחמה אווירית.


בן 10, משחקים.