בוב הבנאי - פתיח באנגלית

הגרסה האנגלית לפתיח המדליק.


הפתיח בגרסה האנגלית לתכנית המוכרת " בוב הבנאי ".