סמי הכבאי - מציל את מייק מטביעה

סמי הכבאי מכבה שריפה גדולה


סמי הכבאי מכבה שריפה גדולה שנוצרה עקב שהיער יבש וניצוץ קטן מבעיר את היער ומסכן את העירייה.


יובל המבולבל , יובל, סרטים לילדים , סמי הכבאי