המחסן של כאילו - דווקאית

חלק א'.


המחסן של כאילו היא תוכנית נוסטלגית ששודרה בערוץ הילדים בשנים 1992-1997, כאן מוצג לכם הפתיח של התוכנית המדוברת בצפייה ישירה. בסרטון נראה פרק שלם לצפייה ישירה הנקרא "דווקאית" (חלק 1).


המחסן של כאילו, צפייה ישירה, סרטים לילדים.