דוד חיים - הופעה

הופעה של הדוד במלון באילת.


הופעה של הדוד חיים לצפייה ישירה, ההופעה צולמה במלון אילת בעת פסטיבל ילדודס, הדוד חיים לצפייה ישירה רק באתר פצפצים.


דוד חיים, סרטים לילדים