פתיחים שונים

כל פעם הפתיח בשפה שונה


כמה פתיחים של בוב הבנאי לצפייה ישירה. כל פתיח בשפה שונה, מהנה לצפייה.