המכולת של דוד חיים

שיר הצבעים המיוחדים


המכולת של דוד חיים: דוד חיים מספר שיש אינספור צבעים בעולם, דוד חיים מחליט להקדיש לצבעים המיוחדים שיר מדליק במיוחד.


דוד חיים, סרטים לילדים